Miksi terapia on välttämätöntä riippuvuuden hoidossa

Useimmat ihmiset olettavat, että toipumiseen tarvitaan detox ja pidättäytyminen huumeista/alkoholista. Totuus on, että tämä on vasta alkua. Toipuminen on elinikäinen prosessi, joka vaatii kurinalaisuutta ja mikä tärkeintä intensiivistä hoitoa ja terapiaa. Riippuvuus on yleensä oire taustalla olevasta ongelmasta, kuten traumasta, pahoinpitelystä, surusta ja monista muista mielenterveyshäiriöistä. Riippuvuutta on kutsuttu 'aivojen sairaudeksi'. Tämä monimutkainen ajatus viittaa siihen, että ongelma johtuu aivoista. Monimutkainen ja usein hämmentävä sairaus hyökkää yksilön ajatteluun ja käyttäytymiseen. Terapia on yksi hyödyllisimmistä työkaluista, joita käytetään edistämään pitkäaikaista raittiutta.

Toipumisprosessiin on integroitu monia erilaisia ​​terapiatyyppejä. Melkein kaikki riippuvuusohjelmat tunnistavat tämän ja ovat havainneet, että tälle lähestymistavalle ei ole yhtä kaikille sopivaa menetelmää. Käyttäytymisterapia on ehkä tehokkain hoidettaessa riippuvuuden juuria ja ehkäistäessä himoa ja uusiutumista. Hoitomuotoja on kuitenkin monia erilaisia. Tavoitteena on tunnistaa ja ratkaista perusongelmat, joita addikti voi kohdata. Terapiaa on käytetty vuosisatojen ajan kaikenlaisten riippuvuuksien hoitoon.

Matrix Model kehitettiin 1980-luvulla kokaiiniepidemian aikana. Alunperin stimulanttien väärinkäytön hoitoon suunniteltu hoitomenetelmä osoittautui ylivoimaisesti tehokkaaksi. Matrix-mallin oli tarkoitus olla 16-viikkoinen ohjelma, joka sisältää yksittäisiä terapiaistuntoja, ryhmäterapiaa, uusiutumisen ehkäisyä, perheterapiaa/kasvatusta, CBT:tä, DBT:tä ja kannustavia 12 Step -kokouksia. Varautumishallinta on myös tämän menetelmän toinen tärkeä osatekijä, joka palkitsee raittiuden ja välttää rangaistuksen uusiutumisesta.Perheterapia on välttämätöntä toipumisen kannalta, koska riippuvuus ei koske kaikkia. Riippuvainen ei kärsi yksin, kaikki perheenjäsenet ja ystävät kärsivät taudista. On tärkeää, että perhe saa koulutusta riippuvuussairaudesta. Ei ole harvinaista, että yksilöterapiaan kuuluu perheistuntoja. Tavoitteena on yhdistää ja yhdistää perheenjäseniä, jotka ovat kärsineet. Useimmat addiktit jäävät terapiaan, jos muut perheenjäsenet tekevät samoin. Parantuminen perheyksikön sisällä on osoittanut pienempää uusiutumisprosenttia ja korkeampaa motivaatiotasoa addiktin taholta positiivisen vahvistuksen ja tuen kautta.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT) on lyhytaikainen psykoterapia, joka edistää ongelmanratkaisutaitoja. Kognitiivinen käyttäytymisterapia keskittyy ensisijaisesti ratkaisuihin vanhojen ongelmien uudelleenarvioinnin sijaan. Tämä terapiamenetelmä rohkaisee kehittämään uusia selviytymisstrategioita, muuttamaan haitallista kognitiivista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. CBT:tä on käytetty myös samanaikaisesti esiintyvien häiriöiden hoidossa.

Dialektinen käyttäytymisterapia (DBT) pyrkii käsittelemään samanaikaisesti esiintyviä häiriöitä. DBT:n pääpaino on käyttäytymistaitojen parantaminen mindfulnessin ja emotionaalisen säätelyn avulla. Tämäntyyppinen hoito kannustaa stressinhallintaan, vähentää impulsiivisuutta ja pyrkii vahvistamaan itsetuntoa kurinalaisuuden ja rakenteen avulla.

Traumaterapia on myös tärkeä terapiamuoto, jota käytetään riippuvuuden hoidossa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että puolet osallistuneista aikuisista oli kokenut jonkinlaisen trauman lapsuudessaan. Ratkaisematon trauma on johtava päihteiden väärinkäytön syy. Riippuvaiset turvautuvat huumeisiin/alkoholiin hoitaakseen PTSD:n aiheuttamaa kipua itse. Traumaterapia edellyttää, että potilas tunnistaa trauman luomalla turvallisen ympäristön, jossa yksilö voi jakaa tuskallisia kokemuksia. Kun potilas on tunnistanut trauman, terapeutti ottaa käyttöön työkaluja, jotka auttavat prosessoimaan, muuttamaan vanhoja uskomusjärjestelmiä ja edistämään paranemista.

Mukaan NIDA Jokainen addikti tarvitsee toipumissuunnitelman, joka sopii parhaiten heidän yksilöllisiin hoitotarpeisiinsa. On tärkeää, että terapia edistää turvallista ja positiivista yhteistyötä addiktin ja terapeutin välillä. Välttääkseen tuomitsemista ja vastakkainasettelua, terapeutin tulee tuntea empatiaa potilasta kohtaan luodakseen turvallisen ja luotettavan suhteen. Terapiakoulutus on myös olennainen toipumisen kannalta, on tärkeää, että addikti ymmärtää, että riippuvuus on sairaus eikä tahdonvoimasta kiinni. Odotuksia asettamalla yksilö asettaa tavoitteita saavuttaakseen koko terapian ajan, mikä viime kädessä rohkaisee ottamaan lisäaskeleita kohti positiivista käyttäytymistä. Terapiassa on myös käytettävä kognitiivista käyttäytymismuutosta tunnistamalla laukaisimia ja impulsiivisuutta, joka kouluttaa aivojen toimintaa uudelleen. Perheterapia auttaa luomaan rajoja ja terveen kommunikoinnin perheen ja addiktin välillä toivoen saavansa oppaan vahvaan raittiiseen tukeen. Todistus on osoittanut, että toipuminen on elinikäinen prosessi, joka vaatii ylläpitoa sekä johdonmukaista henkistä ja yksilöllistä kasvua. Terapia on tehokas työkalu pitkäaikaisen toipumisen perustan luomiseen.