Myötätuntoinen lastenkasvatus

Robert W. Firestone, Ph.D. – Tämä silmiä avaava kirja esittelee perhesuhteiden teorian ja taustalla olevan dynamiikan. Kirjoittaja auttaa selittämään, kuinka hyvää tarkoittavat vanhemmatkin tahattomasti vahingoittavat lastensa itsetuntoa ja psykologista toimintaa oman lapsuuden puolustuskyvyn ja itsetuhoisten taipumusten perusteella.

Tunnistamalla omat varhaiselämän kokemuksensa ja niiden seurauksena kehittämänsä sisäiset puolustuskeinot vanhemmat voivat ymmärtää paremmin niiden vaikutuksia lastensa tunnetilaan. Tekstin opetus on, että lapset ansaitsevat samat oikeudet, kunnioituksen ja huomion kuin kaikki täysikasvuiset ihmiset. Kasvatakseen lapsensa terveessä ympäristössä, jossa heidät nähdään ja kuullaan itsenäisinä yksilöinä, vanhempien on opittava ymmärtämään tapoja, joilla he satuttavat lapsiaan ja heidän oman menneisyytensä tapahtumat, jotka auttoivat motivoimaan heidän käyttäytymistään, jopa tiedostamattomalla tasolla. . Tämä kirja auttaa vanhempia ymmärtämään perusteellisesti ainutlaatuisia kokemuksiaan ja tunnistamaan vaikutuksen, joka heillä on lapsiinsa, samalla kun he oppivat olemaan hoitavampi ja rakastavampi vanhempi.