Traumatisoitunut kansakunta

Connecticutin Newtownin joukkomurhan jälkeen pidämme tauon ja yritämme saada järkeä järjettömästä teosta. Valitettavasti joukkomurhat ovat tulleet aivan liian yleisiksi viime vuosina. Mother Jonesin raportti osoitti, että 'vuodesta 1982 lähtien on ollut vähintään 62 ampuma-aseella tehtyä joukkomurhaa eri puolilla maata, ja murhat tapahtuivat 30 osavaltiossa'. Mielenkiintoista on, että joukkomurhat ovat lisääntymässä maassamme, kun taas yksittäisten murhien määrä on laskussa. FBI:n tilastot osoittavat, että yhden uhrin asemurhat ovat vähentyneet yli 40 prosenttia vuodesta 1980. Kuitenkin neljän tai useamman uhrin hyökkäykset lisääntyvät edelleen. Me kansana emme vain sure 27 viimeisimmän Connecticutin uhrin menetystä, vaan jatkamme myös muiden kuolleiden suremista. Me kansakuntana kohtaamme jälleen trauman vaikutuksen ja yritämme yhdessä siirtyä eteenpäin mittaamattomasta ja sanoinkuvaamattomasta menetyksestä.

Inhimillinen tila on etsiä syyllisyyttä ja syytä, kun kohtaa tragedian. Etsimme vastauksia. Etsimme oikeutta. Mielisairauden ja väkivallan välinen suhde nousee nopeasti pintaan tällaisten tapahtumien jälkeen. Vaikka mediaraportit käsittelevät viimeaikaisten joukkojen mielenterveyttä ampujat , nämä raportit eivät jaa koko tarinaa mielenterveyssairauksista ja väkivallasta. Viimeaikaisista joukkomurhista vastuussa olevat henkilöt eivät edusta tarkasti mielenterveyden kuluttajia eivätkä osoita mielenterveyssairauksien ja väkivallan todellista suhdetta. Tässä on tärkeää huomata, että tiedot Adam Lanzan mielenterveydestä ovat edelleen kehittymässä. Lanzalla on raportoitu olevan Aspergers, eräänlainen autismi, mutta tällä sairaudella ei ole löydetty yhteyttä väkivaltaan. Mielenterveyssairauksien ja väkivallan välillä on yhteys – mutta ei sillä tavalla kuin monet uskovat sen olevan.

Yleisön väärinkäsitys mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten olevan alttiita väkivaltaan on kaukana oikeasta (Link et al, 1999). Mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset ovat todennäköisemmin uhrit rikollisista – ei tekijöistä. Teplin (2005) julkaisi lopullisen analyysin rikosten uhriksi joutumisesta ja mielisairaudesta. Todettiin, että 'yli neljännes SMI-potilaista (Serious Mental Illness) oli joutunut väkivaltaisen rikoksen uhriksi viimeisen vuoden aikana, mikä on yli 11 kertaa suurempi kuin koko väestössä' (s. 911). Kun uhriksi joutumista eritellään rikostyypeittäin, tulokset ovat hämmästyttäviä. 'Väkivaltarikosten tyypistä riippuen (raiskaus/seksuaalinen pahoinpitely, ryöstö, pahoinpitely ja niiden alakategoriat) esiintyvyys oli 6-23 kertaa suurempi SMI-potilaiden keskuudessa kuin muussa väestössä… nämä uhriksi joutuneet voivat lisätä ahdistusta ja haavoittuvuuden tunnetta , mikä puolestaan ​​voi pahentaa psykiatrisia oireita” (Teplin, et al, 2005, 917).Institutionalisoinnin jälkeen yhteisöpohjainen mielenterveysjärjestelmä on ollut hajanainen ja murtunut. Rahoituksen ja ohjelmien rakenteen puute on jättänyt nimettömän massan ilman mielenterveyspalvelujen kattavuutta, hoitoa ja jatkuvuutta. Lisäksi mielisairauden leimautuminen estää monia hakemasta apua itselleen tai läheiselleen. Tietenkin, kun apua pyydetään, sen hankkiminen ja ylläpitäminen on kallista. Neuvonnan ja lääkityksen aiheuttama taloudellinen paine jättää monet ilman tarvitsemaansa hoitoa. Tämä johtaa siihen, että haavoittuva väestö joutuu rikollisuuden saaliiksi. Kuten tutkimus osoittaa, tämän ryhmän yliedustus rikosten uhreina vaikuttaa psykiatrisiin oireisiin ja voi johtaa entisestään leimautumiseen.

Suuri merkitys viimeaikaisissa tragedioissa on rikoksentekijän itsemurha. Murhat/itsemurhat ovat kasvaa . Analyysissa 62 murhasta/itsemurhatapauksesta havaittiin, että 36 ampujaa tappoi itsensä surmattuaan henkensä uhriltaan. Tämä havainto ei ota huomioon 'poliisin tekemän itsemurhan' suurta todennäköisyyttä – tekoa, jossa virkailijat provosoidaan tarkoituksellisesti vahingoittamaan sinua kohtalokkaasti. Tänä surun ja menetyksen aikana meidän ei tarvitse vain kouluttaa itseämme tämän hyökkääjän mielenterveydestä, vaan myös kärsineen yhteisön ja kansakuntamme mielenterveydestä.

Newtownin yhteisö on kokenut trauman, jota vain harvat meistä voivat kuvitella. Kun he surevat lastensa ja naapuriensa menetystä, me maana suremme heidän kanssaan. The American Psychological Association (APA) trauman määritelmä 'emotionaalinen reaktio kauheaan tapahtumaan… Välittömästi tapahtuman jälkeen järkytys ja kieltäminen ovat tyypillisiä. Pidemmän aikavälin reaktioita ovat arvaamattomat tunteet, takaumat, kireät ihmissuhteet ja jopa fyysiset oireet, kuten päänsärky tai pahoinvointi. Trauman ei tarvitse tulla suorasta kokemuksesta tapahtumasta. Trauma voi syntyä kuultuaan merkittävästä tapahtumasta, kuten tästä äskettäisestä tragediasta. Sijainen trauma eli epäsuora altistuminen traumalle tapahtuu, kun kuuntelija kuulee tapauksesta, jonka toinen henkilö tai henkilöryhmä on kokenut. Tragedian aikoina olemme kaikki vaarassa saada traumoja. Välittömien todistajien ja perheenjäsenten kokemat tuskalliset ja merkittävät traumat aiheuttavat toisenlaisen, äärimmäisemmän trauman muodon kuin ne, jotka kuulevat tapauksesta toisen käden. Olipa kyseessä muistutus menneestä tapahtumasta omassa elämässämme, joka laukaisee trauman tai kuuleminen äskettäisestä tragediasta ja kadonneista uhreista, voimme kokea trauman oireita . Meidän tulee olla ahkeria tunnistamaan kriisin ja trauman merkit ja auttamaan hoidon tarpeessa olevia.

Newtownin tapahtumat eivät ainoastaan ​​johda meitä pohtimaan kansana ampuma-aseiden tai mielenterveyshoidon saatavuutta. Se edellyttää, että katsomme kulttuuriamme ja suhdettamme väkivaltaan. Vuosikymmeniä vanha tutkimus väkivallasta mediassa havaitsi, että 1980-luvulla lastenohjelmissa oli 18,6 väkivaltaa tunnissa. Vuoteen 1990 mennessä lapset katsoivat noin 26,4 väkivaltaista tekoa joka tunti (Gerbner, 1990). Määrät ovat vain lisääntyneet viimeisen vuosikymmenen aikana. Onko jatkuva altistuminen väkivallalle traumatisoinut meitä entisestään vai onko se tehnyt meidät tuntemattomiksi rikoksille? Tätä keskustelua ei ehkä koskaan saada ratkaistua. Voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että väkivallan määrää tässä kulttuurissa, olipa se sitten ohjelmissamme, kouluissa tai kaduilla, ei voida hyväksyä. Se on ollut mahdotonta hyväksyä jo jonkin aikaa. Newtownin tragedia jättää meille monia kysymyksiä. Kuinka tulemme yhteen tunnistamaan ja parantamaan Newtownissa ja koko kansakunnassamme koettua traumaa? Kuinka yhdistämme ystävämme, naapurimme, poikamme ja tyttäremme mielenterveyshuoltoon? Vastaukset ovat sisällä ja yhteydenpidossa muihin. Voimme poistaa mielenterveyden sairauksien leimautumisen ja tuoda terveydenhuollon saatavuuden henkilökohtaisiin ja poliittisiin keskusteluihin. Rose Kennedy kuvaa ehkä parhaiten tätä viimeisintä menetystä ja kykyämme siirtyä eteenpäin. Hänen sanansa kuvaavat kauniisti elämää trauman ja tragedian jälkeen: 'On sanottu: 'aika parantaa kaikki haavat.' En ole samaa mieltä. Haavat jäävät. Ajan myötä mieli, suojelee järkeään, peittää ne arpikudoksella ja kipu vähenee. Mutta se ei ole koskaan kadonnut.